Nu le oferim studenților doar o educație, ci experiențe care îi pregătesc pentru succesul în carieră. Îi ajutăm să reușească, să descopere un domeniu de care sunt pasionați și pe care îndrăznesc să îl conducă.

1 LICENŢĂ

2 MASTERAT

3 MASTERAT PROFESIONAL

Îţi doreşti o carieră profesională deosebită?

ACCEPTĂ PROVOCAREA NOASTRĂ ȘI ALEGE O PROFESIE DEMNĂ, ÎNCORONATĂ CU CINSTE ȘI ONOARE

Învățământ superior care te propulsează spre noi culmi, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este una dintre universitățile de elită din țară care dezvoltă lideri și oameni de caracter, exemplificând curajul, dăruirea și dorința de a-și servi și proteja semenii. Absolvenții noștri s-au remarcat de-a lungul timpului prin rezultatele excepționale pe care le-au obținut atât pe plan național cât și internațional.

Istoria glorioasă a Statului Român reiterează faptul că aceleași valori sunt și vor rămâne întotdeauna perene: iubirea și dedicarea față de patrie, societate și de valorile naționale, spiritul de sacrificiu, respectul pentru imnul de stat, culorile drapelulului și jertfa eroilor neamului. Toate acestea reprezintă fundamentul statului român și necesită oameni bine pregătiți profesional care, prin respectarea jurământului sacru, să își îndeplinească misiunea de a le proteja cu patos și abnegație.

Misiunea noastră

Misiunea noastră este de a educa, antrena și pregăti studenți, astfel încât fiecare absolvent să fie dedicat valorilor, datoriei și onoarei fată de țară fiind astfel pregătiți pentru a excela și avansa în cariera profesională.

1 ADMITERE - Licenţă

Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs.

Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind oraganizarea și desfășurarea concursului de admitere, aprobat de Senatul Universitar, astfel:

  Facultatea de Poliție
 • specializarea „Ordine și siguranță publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă
  • specialitatea „Poliție”
  • specialitatea „Poliție de Frontieră”
  • specialitatea „Jandarmi”
 • specializarea „Drept” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
  Facultatea de Pompieri
 • specializarea „Instalații pentru construcții-pompieri” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Anunţuri de ultimă oră

2 ADMITERE - Masterat

Academia organizează programe de studii universitare de master atât pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru alte categorii de candidați, în limita locurilor alocate.

Admiterea se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, astfel:

  Facultatea de Poliție
 • domeniul „Ordine publică și siguranță națională”
  • Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională
  • Managementul activităților informative
  • Managementul operațional la frontiera externă Schengen
  • Managementul cooperării polițienești internaționale
 • domeniul „Drept”
  • Managementul resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică
  • Cercetări criminalistice aplicate
  • Dreptul afacerilor
  • Drept administrativ
  • Relaţii şi organizaţii internaţionale în dreptul contemporan
  • Ştiinţe penale
  Facultatea de Pompieri
 • domeniul „Inginerie civilă și instalații”
  • Managementul situațiilor de urgență
  • Ingineria securității la incendiu

Anunţuri de ultimă oră

3 ADMITERE - Masterat profesional

Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Admiterea se face numai prin concurs, organizat, în condiţiile legii, pentru următoarele programe de studiu:

  Facultatea de Poliție
 • domeniul „Drept”
  • „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” cu durata de 1 an (60 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Anunţuri de ultimă oră