Nu le oferim studenților doar o educație, ci experiențe care îi pregătesc pentru succesul în carieră. Îi ajutăm să reușească, să descopere un domeniu de care sunt pasionați și pe care îndrăznesc să îl conducă.

1 LICENŢĂ

2 MASTERAT

3 MASTERAT PROFESIONAL

Îţi doreşti o carieră profesională deosebită?

ACCEPTĂ PROVOCAREA NOASTRĂ ȘI ALEGE O PROFESIE DEMNĂ, ÎNCORONATĂ CU CINSTE ȘI ONOARE

Învățământ superior care te propulsează spre noi culmi, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este una dintre universitățile de elită din țară care dezvoltă lideri și oameni de caracter, exemplificând curajul, dăruirea și dorința de a-și servi și proteja semenii. Absolvenții noștri s-au remarcat de-a lungul timpului prin rezultatele excepționale pe care le-au obținut atât pe plan național cât și internațional.

Istoria glorioasă a Statului Român reiterează faptul că aceleași valori sunt și vor rămâne întotdeauna perene: iubirea și dedicarea față de patrie, societate și de valorile naționale, spiritul de sacrificiu, respectul pentru imnul de stat, culorile drapelulului și jertfa eroilor neamului. Toate acestea reprezintă fundamentul statului român și necesită oameni bine pregătiți profesional care, prin respectarea jurământului sacru, să își îndeplinească misiunea de a le proteja cu patos și abnegație.

Misiunea noastră

Misiunea noastră este de a educa, antrena și pregăti studenți, astfel încât fiecare absolvent să fie dedicat valorilor, datoriei și onoarei fată de țară fiind astfel pregătiți pentru a excela și avansa în cariera profesională.

1 ADMITERE - Licenţă

Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs.

Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind oraganizarea și desfășurarea concursului de admitere, aprobat de Senatul Universitar, astfel:

  Facultatea de Poliție
 • specializarea „Ordine și siguranță publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă
  • specialitatea „Poliție”
  • specialitatea „Poliție de Frontieră”
  • specialitatea „Jandarmi”
 • specializarea „Drept” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
  Facultatea de Pompieri
 • specializarea „Instalații pentru construcții-pompieri” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Anunţuri de ultimă oră

Tabelul cu rezultatele provizorii ale candidaților care au participat la concursul de admitere I.D. sesiunea septembrie 2022 a fost publicat la data de 17.09.2022, ora 12.00.
În temeiul art. 83 alin.2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea septembrie 2022 „termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării”, prin urmare perioada de depunere a contestaţiei este 17.09.2022, ora 12.00 – 18.09.2022, ora 12.00.
Candidaţii pot formula şi depune contestaţii, pentru propria persoană, doar online la adresa de email cifrid@academiadepolitie.ro.
Contestațiile se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după susținerea probei scrise au fost publicate în data de 31.08.2022, ora 16:00.
În temeiul art. 83 alin.2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea august-septembrie 2022 „termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării”, prin urmare perioada de depunere a contestaţiei este 31.08.2022, ora 16:00 – 01.09.2022, ora 16:00.
Candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare doar online la adresa de email admitere@academiadepolitie.ro.
Contestațiile se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

ERATĂ la "Lista candidaților înscriși și repartizarea pe grupe":
Se completează cu „27. BU-PFR-LC-276” (Grupa nr. 12 - Centrul Zonal: Academia de Poliție - Sala de sport I.G.J.R.).

ATENȚIE! Eventualele observații privind datele din lista candidaților înscriși pot fi comunicate telefonic la nr. 021.317.55.23, interior 17.113 sau 17.204, sau prin e-mail la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în data de 18 august 2022, până la ora 21:00, sau în data de 19 august 2022, în intervalul orar 07:30 - 09:30.

ERATĂ la Precizări privind operaţiunile de colectare a veniturilor proprii în sistem online:
La art.18 , alin 7, se înlocuiește data de 20 iulie 2022 cu 28 iulie 2022, data până la care candidatul căruia i s-a respins cererea de scutire poate completa cu documente justificative sau poate face plata taxei cu obligația respectării termenului de efectuare a plății.

2 ADMITERE - Masterat

Academia organizează programe de studii universitare de master atât pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru alte categorii de candidați, în limita locurilor alocate.

Admiterea se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, astfel:

  Facultatea de Poliție
 • domeniul „Ordine publică și siguranță națională”
  • Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională
  • Managementul activităților informative
  • Managementul operațional la frontiera externă Schengen
  • Managementul cooperării polițienești internaționale
 • domeniul „Drept”
  • Managementul resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică
  • Cercetări criminalistice aplicate
  • Dreptul afacerilor
  • Drept administrativ
  • Relaţii şi organizaţii internaţionale în dreptul contemporan
  • Ştiinţe penale
  Facultatea de Pompieri
 • domeniul „Inginerie civilă și instalații”
  • Managementul situațiilor de urgență
  • Ingineria securității la incendiu

Anunţuri de ultimă oră

3 ADMITERE - Masterat profesional

Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Admiterea se face numai prin concurs, organizat, în condiţiile legii, pentru următoarele programe de studiu:

  Facultatea de Poliție
 • domeniul „Drept”
  • „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” cu durata de 1 an (60 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Anunţuri de ultimă oră

Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după susținerea probei scrise au fost publicate în data de 24.09.2022, ora 10:30.
În temeiul art. 67 alin.2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023 „termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării”, prin urmare perioada de depunere a contestaţiei este 24.09.2022, ora 10:30 – 25.09.2022, ora 10:30.
Candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește grila de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare doar online, prin completarea și transmiterea formularului de contestație la adresa de email admitere@academiadepolitie.ro.
Contestațiile se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

ERATĂ: În „Lista candidaților înscriși și repartizarea pe grupe (Actualizare 15.09.2022)”, la pagina 9 din 9, nr. crt. 23, în loc de „IL-LC-101966*” se va citi „BU-LC-426”.

Înscrierea unui candidat la concursul de admitere este condiţionată de primirea de către Academie, de la unitățile de recrutare, a documentelor în formatul prevăzut de Regulament și de confirmarea încasării taxei de înscriere sau, după caz, de aprobarea scutirii de taxă. Eventualele observații cu privire la lista candidaților a căror înscriere a fost validată și care au fost planificați pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice se vor transmite prin e-mail, la adresa admitere@academiadepolitie.ro, până cel târziu joi, 15.09.2022, ora 14:00.