Nu le oferim studenților doar o educație, ci experiențe care îi pregătesc pentru succesul în carieră. Îi ajutăm să reușească, să descopere un domeniu de care sunt pasionați și pe care îndrăznesc să îl conducă.

1 LICENŢĂ

2 MASTERAT

3 MASTERAT PROFESIONAL

Îţi doreşti o carieră profesională deosebită?

ACCEPTĂ PROVOCAREA NOASTRĂ ȘI ALEGE O PROFESIE DEMNĂ, ÎNCORONATĂ CU CINSTE ȘI ONOARE

Învățământ superior care te propulsează spre noi culmi, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este una dintre universitățile de elită din țară care dezvoltă lideri și oameni de caracter, exemplificând curajul, dăruirea și dorința de a-și servi și proteja semenii. Absolvenții noștri s-au remarcat de-a lungul timpului prin rezultatele excepționale pe care le-au obținut atât pe plan național cât și internațional.

Istoria glorioasă a Statului Român reiterează faptul că aceleași valori sunt și vor rămâne întotdeauna perene: iubirea și dedicarea față de patrie, societate și de valorile naționale, spiritul de sacrificiu, respectul pentru imnul de stat, culorile drapelulului și jertfa eroilor neamului. Toate acestea reprezintă fundamentul statului român și necesită oameni bine pregătiți profesional care, prin respectarea jurământului sacru, să își îndeplinească misiunea de a le proteja cu patos și abnegație.

Misiunea noastră

Misiunea noastră este de a educa, antrena și pregăti studenți, astfel încât fiecare absolvent să fie dedicat valorilor, datoriei și onoarei fată de țară fiind astfel pregătiți pentru a excela și avansa în cariera profesională.

1 ADMITERE - Licenţă

Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs.

Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind oraganizarea și desfășurarea concursului de admitere, aprobat de Senatul Universitar, astfel:

  Facultatea de Poliție
 • specializarea „Ordine și siguranță publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă
  • specialitatea „Poliție”
  • specialitatea „Poliție de Frontieră”
  • specialitatea „Jandarmi”
 • specializarea „Drept” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
  Facultatea de Pompieri
 • specializarea „Instalații pentru construcții-pompieri” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Anunţuri de ultimă oră

Tabelul cu rezultatele provizorii la concursul de admitere la programul universitar de licență Drept - Învățământ la Distanță (I.D.) a fost publicat în data de 19.09.2023, ora 12:00.
Contestaţiile la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă se pot depune exclusiv online, la adresa cifrid@academiadepolitie.ro , în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor.

Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după susținerea probei scrise au fost publicate în data de 30.08.2023, ora 20:00.
Contestaţiile la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă se pot depune exclusiv online, la adresa admitere@academiadepolitie.ro , în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor (liste provizorii).

In conformitate cu prevederile art. 39 lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-septembrie 2023, (dacă în urma corectării foilor de raspuns apreciază că există nereguli cu privire la modul de completare a foii de răspuns, va proceda la anularea răspunsului/ răspunsurilor în discuție) Comisia de Admitere pe centru zonal de selecție Academia de Poliție, pentru următorii candidati, a procedat la anularea raspunsurilor care nu au respectat prevederile Regulamentului, modificându-se corespunzator punctajul pentru următorii candidați:
- cod unic de identificare BU-JAN-IFR-323571 - disciplina Limba Romana - punctaj final - 17
- cod unic de identificare CJ-JAN-IFR-2368426 - disciplina Istorie – punctaj final - 27
- cod unic de identificare BU-DRP-MAI-251 - disciplina Istorie – punctaj final - 16
- cod unic de identificare AG-DRP-MAI-118585 - disciplina Limba Romana - punctaj final - 12
- cod unic de identificare AG-POL-LC-118511 - disciplina Istorie – punctaj final - 10

ANUNȚ
Accesul candidaților care vor susține proba de evaluare a cunoștințelor la Centrul Zonal Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, în data de 29.08.2023, se va face pe la P.C.A. Nr. 2 din str. Dr. Constantin Istrati.

ERATĂ la „Listele cu repartizarea candidaților pe săli”:
14. BZ-JAN-LC-2111433 - Spaniolă - Sala nr. 12 – Jandarmi-LC se va citi 14. BZ-JAN-LC-2111433 - Spaniolă - OLIMPIC

ERATĂ la „Numărul de locuri pentru care se susține proba scrisă de evaluare a cunoștințelor”:
Pentru Științe militare, informații și ordine publică - Ordine și siguranță publică - jandarmi - IF - 3 ani sunt 22 locuri comune pentru care se susține proba scrisă de evaluare a cunoștințelor, 1 loc fiind rezervat în temeiul art. 3 alin. (2) din Regulamentul concursului de admitere pentru candidatul cu codul BZ-JANLC-2111433

ERATĂ la „Rezultatele evaluării sportive din data de 19.08.2023”:
27. BZ-POL-LC-05 // 5 // Campina // 8.40 // PROMOVAT se va citi 27. BZ-POL-LC-05 // 5 // Campina // 8.80 // PROMOVAT, corespunzător timpului final de 2’32’’ realizat de către candidat.

ERATĂ la „Rezultatele evaluării sportive din data de 20.08.2023”:
2. DJ-POL-IFR-108307 // 23 // Academia de Politie // 8.60 // PROMOVAT se va citi 2. DJ-POL-IFR-108307 // 23 // Academia de Politie // 8.80 // PROMOVAT, corespunzător timpului final de 2’32’’ realizat de către candidat.

2 ADMITERE - Masterat

Academia organizează programe de studii universitare de master atât pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru alte categorii de candidați, în limita locurilor alocate.

Admiterea se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, astfel:

  Facultatea de Poliție
 • domeniul „Ordine publică și siguranță națională”
  • Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională
  • Managementul activităților informative
  • Managementul operațional la frontiera externă Schengen
  • Managementul cooperării polițienești internaționale
 • domeniul „Drept”
  • Managementul resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică
  • Cercetări criminalistice aplicate
  • Dreptul afacerilor
  • Drept administrativ
  • Relaţii şi organizaţii internaţionale în dreptul contemporan
  • Ştiinţe penale
  Facultatea de Pompieri
 • domeniul „Inginerie civilă și instalații”
  • Managementul situațiilor de urgență
  • Ingineria securității la incendiu

Anunţuri de ultimă oră

ANUNȚ privind concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat „Managementul activităților informative” – sesiunea septembrie 2023:
În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 22/2023, s-a decis să nu se mai organizeze concurs de admitere pentru programul de studii universitare de masterat „Managementul activităților informative”.

3 ADMITERE - Masterat profesional

Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Admiterea se face numai prin concurs, organizat, în condiţiile legii, pentru următoarele programe de studiu:

  Facultatea de Poliție
 • domeniul „Drept”
  • „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” cu durata de 1 an (60 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Anunţuri de ultimă oră